Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2017

WakeUpInNewYork
5322 e643 500
Reposted frominaska inaska viapoppyseed poppyseed

June 09 2015

WakeUpInNewYork
WakeUpInNewYork
WakeUpInNewYork
2664 4c05 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viapamieciodlegle pamieciodlegle
WakeUpInNewYork
3127 b096 500
tak właśnie jest!! :) :)
Reposted fromEllaElla EllaElla viapamieciodlegle pamieciodlegle
WakeUpInNewYork
9736 5c11 500
9736 5c11 500
5431 126c 500
WakeUpInNewYork
Znudziło mi się czekanie na Ciebie i wszystko o Tobie też mi się znudziło. 
Tęsknota, 
niemiłość, 
pieprzona samotność. 
To dziwne nudzić się jednocześnie i łudzić że się doczekam. 
To nudne. 
To trudne. 
To niemożliwe.
— Mateusz Szulc
Reposted frommesoute mesoute viapamieciodlegle pamieciodlegle
WakeUpInNewYork
9399 7e27 500
chaos...
Reposted fromnivea nivea viapamieciodlegle pamieciodlegle
WakeUpInNewYork
Na pewno przynajmniej raz w życiu zdarzyło się wam siedzieć w pokoju pełnym ludzi, dzięki którym znów czuliście się wspaniale, przez samo to, że tam byliście, że na nich patrzyliście i ich słuchaliście - to była jedna z tych magicznych chwil.
— Charles Bukowski, „Zapiski starego świntucha”
Reposted fromwynne wynne viapamieciodlegle pamieciodlegle
WakeUpInNewYork
Dwa zadania na początek życia: redukuj wytrwale okrąg, który Cię otacza, i nie zapominaj o regularnej kontroli, czy już nie przebywasz poza polem własnego oddziaływania w ukryciu.
— Franz Kafka - Aforyzmy z Zürau
WakeUpInNewYork

Przebywać z tobą to tak naprawdę najlepsza frajda w życiu.
— j. żulczyk "zrób mi jakąs krzywdę"
WakeUpInNewYork
7018 c340
no właśnie!
1625 d302 500
Reposted frommirowsky mirowsky viapamieciodlegle pamieciodlegle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl